✔️Pengarna tillbaka garanti! ✔️ Gratis frakt
✔️Pengarna tillbaka garanti! ✔️ Gratis frakt

Allmänna villkor

Företagets struktur

Erbjudandet om rörliga föremål på webbplatsen säljs inte av webbplatsens innehavare, utan av säljaren. Vid köp av lös egendom ingås därför ett avtal mellan köpare och säljare. Webbplatsinnehavaren själv är därför inte part i detta köpeavtal.

Om säljaren är baserad i ett EU-land, Norge, Liechtenstein eller Island gäller det europeiska direktivet om distansförsäljning. Detta direktiv omfattar följande rättigheter och garantier:

 • Säljaren ska tydligt och skriftligt ge köparen information om skatter, betalning, leverans och fullgörande av avtalet.
 • Köparen ska ta emot beställningen inom 30 dagar, om inte en annan tidsfrist har avtalats med säljaren. Om det rörliga föremålet i fråga inte eller inte längre är tillgängligt ska säljaren informera köparen om detta. Eventuella (förskotts)betalningar ska återbetalas inom 30 dagar, om inte säljaren levererar en jämförbar lös egendom.
 • Köparen har ångerrätt, vilket innebär att köparen kan returnera köpet i minst fjorton dagar utan att ange skäl. Eventuella fraktkostnader ska betalas av köparen. Eventuella (förskotts)betalningar måste återbetalas inom trettio dagar.

VILLKOR FÖR MEDLING

Artikel 1 - definitioner

I dessa medlingsvillkor gäller följande definitioner:

 1. Webbplats: plattform som görs tillgänglig via www.dogsgear.com, inklusive alla tillhörande underdomäner.
 2. Webbplatsinnehavare: företaget som är registrerat hos handelskammaren. dogsgear® | Wiekslag 1 | 8446 KT | Heerenveen
 3. Köpare: den person som gör ett köp på ovanstående webbplats.
 4. Säljare: företag som i egenskap av producent eller handlare säljer rörliga varor till köparen.

Artikel 2 - Köparens rättigheter

Om säljaren är baserad i ett EU-land, Norge, Liechtenstein eller Island gäller det europeiska direktivet om distansförsäljning. Detta direktiv omfattar följande rättigheter och garantier:

 1. Säljaren ska tydligt och skriftligt ge köparen information om skatter, betalning, leverans och fullgörande av avtalet.
 2. Köparen ska få beställningen inom 30 dagar, om inte en annan tidsfrist har avtalats med säljaren. Om det rörliga föremålet i fråga inte eller inte längre är tillgängligt ska säljaren informera köparen om detta. Eventuella (förskotts)betalningar ska återbetalas inom 30 dagar, om inte säljaren levererar en jämförbar lös egendom.
 3. Köparen har ångerrätt, vilket innebär att köparen kan returnera köpet i minst fjorton dagar utan att ange skäl. Eventuella fraktkostnader ska betalas av köparen. Eventuella (förskotts)betalningar måste återbetalas inom trettio dagar.

Artikel 3 - Medlingstjänstens karaktär

 1. Erbjudandet om rörliga föremål på webbplatsen säljs inte av webbplatsens innehavare, utan av säljaren. Vid köp av lös egendom ingås därför ett avtal mellan köpare och säljare. Webbplatsinnehavaren är därför inte själv part i detta köpeavtal.
 2. Via webbplatsen köps vissa lösöre från tredje part, som kanske är baserad i Europeiska unionen eller inte.
 3. Den tjänst som tillhandahålls av webbplatsinnehavaren är en förmedlingstjänst som tillhandahålls till en tredje part. Vid beställning av en lös egendom via webbplatsen har webbplatsinnehavaren rätt att agera som mellanhand i köparens namn och för köparens räkning och att beställa den lös egendom från den faktiska säljaren av den berörda lös egendomen.
 4. Om säljaren är etablerad utanför Nederländerna och den rörliga egendomen i fråga därför måste importeras, ska detta ske i köparens namn. Ytterligare kostnader såsom importmoms och (tull-) förtullningskostnader ska bäras av köparen.

Artikel 4 - Betalning

 1. Betalningen för den köpta produkten sker via Webbplatsinnehavaren. Webbplatsinnehavaren sköter också betalningen (vidare) till den faktiska säljaren.
 2. Det är möjligt att de priser som anges på webbplatsen skiljer sig från de belopp som webbplatsinnehavaren betalar (på) till den faktiska säljaren. Säljaren kan få möjlighet att köpa produkten, efter att den har köpts av köparen, för ett lägre belopp. I dessa fall ska skillnaden mellan det belopp som köparen betalar och det belopp som betalas till den faktiska säljaren betraktas som ersättning för den förmedlingstjänst som Webbplatsinnehavaren tillhandahåller tredje part.

Artikel 5 - Klagomålsförfarandet

 1. Om Köparen är missnöjd med hur (förmedlings)avtalet har genomförts kan detta meddelas till Webbplatsinnehavaren via de kontaktuppgifter som anges på webbplatsen. Eventuella anmälningar från köparen kommer att behandlas av webbplatsinnehavaren med största omsorg och så snart som möjligt. Webbplatsinnehavaren kommer att ge ett konkret svar till köparen senast 14 dagar efter mottagandet av anmälan.
 2. Om köparen är missnöjd med det förfarande som avses i punkt 1 i denna artikel får han/hon vända sig till tvistlösningskommittén vid den europeiska plattformen för tvistlösning (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).