✔️Pengarna tillbaka garanti! ✔️ Gratis frakt
✔️Pengarna tillbaka garanti! ✔️ Gratis frakt

Rätt till ångerrätt

Information om hur du utövar din ångerrätt och en modell av ångerblankett

Konsumenten har rätt till ångerrätt enligt följande måttstock, om konsumenten är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion för ändamål som inte i första hand kan hänföras till hans eller hennes kommersiella verksamhet eller verksamhet som egenföretagare:

A. Information om utövandet av ångerrätten

Rätt till ångerrätt

Du har rätt att frånträda avtalet inom 30 dagar utan att ange några skäl.

Ångerfristen är 14 dagar från den dag då du eller en tredje part som du utsett, förutom transportören, fysiskt tar den sista varan i besittning.

För att utöva ångerrätten måste du informera oss (Joa B.V., Keizersgracht 241, 1016 EA, Amsterdam, Nederländerna, Tel: +3185 773 4461, E-Mail: info@joahundar.se) om ditt beslut att frånträda avtalet genom en otvetydig förklaring (t.ex. skriftligen via post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade förlagan till ångerblankett för detta ändamål, men du är inte skyldig att göra det.

För att iaktta ångerfristen räcker det att skicka ditt meddelande om att du utnyttjar din ångerrätt innan ångerfristen har löpt ut.

Konsekvenser av återtagandet
Om du ångrar avtalet får du tillbaka alla betalningar som du har gjort fram till dess, inklusive leveranskostnader (med undantag för eventuella extrakostnader till följd av att du har valt ett annat leveranssätt än den billigaste standardleverans som vi erbjuder) utan dröjsmål och under alla omständigheter senast 30 dagar efter det att vi har informerats om ditt beslut att ångra avtalet. Vi kommer att ersätta dig med samma betalningsmedel som du använde vid den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen har kommit överens om något annat; i alla händelser kommer du inte att debiteras för en sådan återbetalning. Vi kan vänta med att återbetala dig tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har bevisat att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart och i alla händelser senast 14 dagar från den dag då du meddelar oss att du frånträder detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna före utgången av fjortondagarsperioden.

Du ska stå för de direkta kostnaderna för returtransporten.

Du är endast ansvarig för den värdeminskning av varorna som följer av att varorna används utöver vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

B. Förlaga till formulär för återkallelse

Fyll i och skicka tillbaka den här blanketten endast om du vill frånträda avtalet.

Till

Joa B.V.
Keizersgracht 241
1016 EA Amsterdam
Nederländerna
E-mail: info@joahundar.se

Jag/vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) återkallar/återkallar (*) vårt avtal om försäljning av följande varor/tillhandahållande av följande tjänst (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Beställd den (*)/ ____________ / som mottas den (*) __________________

________________________________________________________
Konsumentens namn(s)

________________________________________________________
Konsumentens/konsumenternas adress

________________________________________________________
Konsumentens/konsumenternas namnteckning (endast om denna blankett lämnas in på papper)

_________________________
Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.