✔️Pengarna tillbaka garanti! ✔️ Gratis frakt
✔️Pengarna tillbaka garanti! ✔️ Gratis frakt

Uppgiftsskydd

Integritetspolicy i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen.

1) Information om insamling av personuppgifter och kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige.

1.1 Det gläder oss att du besöker vår webbplats och vi tackar dig för ditt intresse. Nedan informerar vi dig om hur vi hanterar dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Med personuppgifter avses här alla uppgifter som gör det möjligt att identifiera dig personligen.

1.2 Den personuppgiftsansvarige för databehandlingen på denna webbplats enligt den allmänna dataskyddsförordningen (AVG) är Joa B.V., Keizersgracht 241, 1016 EA, Amsterdam, Nederländerna, Tel: +3185 773 4461, E-Mail: info@joahundar.se Den personuppgiftsansvarige för personuppgifter är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer syftet med och medlen för behandlingen av personuppgifter.

1.3 Denna webbplats använder SSL- och TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar som du skickar till den registeransvarige). Du kan känna igen en låst anslutning genom strängen "https://" och låssymbolen i webbläsarens adressfält.

2) Insamling av uppgifter när du besöker vår webbplats

Vid rent informativ användning av vår webbplats, dvs. när du inte registrerar dig eller på annat sätt överför information till oss, samlar vi endast in de uppgifter som din webbläsare överför till vår server (så kallade serverloggar). När du besöker vår webbplats samlar vi in följande uppgifter, som är tekniskt nödvändiga för att visa vår webbplats för dig:

 • Vilken av våra webbplatser du besöker
 • Datum och tid för besöket
 • Avsändd datavolym i bytes
 • Från vilken webbsida du kom till webbplatsen
 • Webbläsare som används
 • Operativsystem som används
 • IP-adress som används (eventuellt anonymiserad)

Behandlingen sker i enlighet med artikel 6.1 f i AVG på grundval av vårt legitima intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras eller användas för andra ändamål. Vi förbehåller oss dock rätten att i efterhand kontrollera serverloggarna om det skulle finnas konkreta tecken på olaglig användning.

3) Kakor

För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi så kallade cookies på olika sidor. Dessa är små textfiler som lagras på ditt datorsystem. Vissa cookies som används av oss raderas igen efter att webbläsarsessionen är avslutad, dvs. när du stänger din webbläsare (s.k. sessionscookies). Andra cookies stannar kvar på din dator och gör det möjligt för oss eller våra partnerföretag (tredjepartscookies) att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker oss (permanenta cookies). Om cookies ställs in samlar de in och behandlar personlig användarinformation, till exempel webbläsar- och lokaliseringsuppgifter samt IP-adresser. Permanenta cookies raderas automatiskt efter en viss tid. Denna period kan variera för varje cookie.

Cookies används delvis för att förenkla beställningsprocessen genom att lagra inställningar (t.ex. genom att komma ihåg innehållet i en virtuell varukorg för ett senare besök på webbplatsen). Om personuppgifter också behandlas via specifika cookies från oss, sker detta i enlighet med artikel 6.1 b AVG för att fullgöra avtalet eller i enlighet med artikel 6.1 f AVG för att skydda våra legitima intressen i att webbplatsen fungerar optimalt och att skapa en kundvänlig och effektiv upplevelse av webbplatsbesöket.

Vi samarbetar med reklampartners som hjälper oss att göra vårt internetutbud så intressant som möjligt för dig. För detta ändamål lagras även cookies från partnerföretag på din hårddisk när du besöker vår webbplats (tredjepartscookies). Du kommer att informeras individuellt och separat om användningen av sådana cookies och omfattningen av den specifika information som samlas in i punkterna nedan.

Observera att du kan ställa in din webbläsare så att den informerar dig om att cookies sätts och att du separat kan bestämma om du vill acceptera cookies eller vägra dem i vissa fall eller generellt. Varje webbläsare hanterar cookie-inställningar på olika sätt. Detta beskrivs i varje webbläsares hjälpmeny, som förklarar hur du ändrar dina cookie-inställningar. Du hittar denna information för den aktuella webbläsaren via följande länkar:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/se-se/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/se/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=se
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21482?viewlocale=se_SE&locale=se_SE
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Observera att vissa funktioner på vår webbplats endast kan användas på ett begränsat sätt om du vägrar att placera kakor.

4) Kontaktupptagning

Om du kontaktar oss (t.ex. via ett kontaktformulär eller e-post) samlas personuppgifter in. Vilka uppgifter som samlas in när du använder ett kontaktformulär framgår av det aktuella kontaktformuläret. Dessa uppgifter lagras och används uteslutande för att besvara din förfrågan eller för kontakt och tillhörande teknisk administration. Den rättsliga grunden för databehandlingen är vårt legitima intresse av att svara på din förfrågan i enlighet med artikel 6.1 f AVG. Om du kontaktar oss för att ingå ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen artikel 6.1 b AVG. Dina uppgifter kommer att raderas efter att din ansökan har avslutats. Detta sker när omständigheterna visar att ärendet i fråga har avgjorts slutgiltigt och under förutsättning att inga rättsliga registreringsskyldigheter gäller.

5) Behandling av uppgifter vid skapandet av ett kundkonto och för fullgörandet av avtal.

I enlighet med artikel 6.1 b i AVG samlas personuppgifter dessutom in och behandlas när du lämnar dem till oss för att fullgöra ett avtal eller när du skapar ett kundkonto. Vilka uppgifter som samlas in framgår av de relevanta inmatningsformulären. Det är möjligt att när som helst radera ditt kundkonto. Detta kan göras genom att skicka ett meddelande till den personuppgiftsansvarige som nämns ovan. Vi lagrar och använder de uppgifter som du lämnat för att fullgöra avtal. Efter att ett avtal har slutförts fullständigt eller ditt kundkonto har raderats, blockeras dina uppgifter för skatte- och handelsrättsliga lagringsperioder och raderas efter att dessa perioder har löpt ut, om du inte uttryckligen har samtyckt till fortsatt användning av dina uppgifter eller om det är tillåtet för vår del att fortsätta använda uppgifterna på ett juridiskt tillåtet sätt och om vilket vi informerar dig nedan.

6) Behandling av uppgifter för orderbehandling

6.1 De personuppgifter som samlas in av oss kommer att överlämnas till det transportföretag som ansvarar för leveransen inom ramen för genomförandet av avtalet, i den mån det är nödvändigt för att leverera varorna. Vi överför dina betalningsuppgifter till det kreditinstitut som har till uppgift att hantera betalningar, i den mån det är nödvändigt. I den mån betaltjänstleverantörer används informerar vi dig uttryckligen om detta i följande. Den rättsliga grunden för tillhandahållandet av uppgifterna i detta fall är artikel 6.1 b AVG.

6.2 Användning av betaltjänstleverantörer (betalningsleverantörer)

- PayPal
Vid betalning med PayPal - köp med kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller, om det erbjuds, "köp på konto" eller "delbetalning" via PayPal som betalningsmetoder - överför vi dina betalningsuppgifter till PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan "PayPal") som en del av betalningsbehandlingen. Denna överföring sker i enlighet med artikel 6.1 b AVG och endast om den är nödvändig för betalningshantering.
PayPal förbehåller sig rätten att utföra en kreditvärdighetskontroll vid köp med kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller - om det erbjuds - "köp på konto" eller "delbetalning" via PayPal som betalningsmetoder. För detta ändamål kommer dina betalningsuppgifter i förekommande fall att vidarebefordras till kreditupplysningsföretag i enlighet med artikel 6.1 f i AVG på grundval av PayPals berättigade intresse av att fastställa din betalningsförmåga. Resultatet av kreditanalysen avseende den statistiska sannolikheten för betalningsinställelse används av PayPal för beslut om tillhandahållande av respektive betalningsmetod. Informationen om kreditvärdighet kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). I den mån poängvärden ingår i kreditvärdighetskontrollen beräknas de på grundval av vetenskapligt erkända matematisk-statistiska processer. Beräkningen av poängvärden omfattar, men är inte begränsad till, adressuppgifter. Ytterligare information om dataskydd, bland annat om vilka kreditupplysningsföretag som används, finns i PayPals sekretesspolicy: https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=se_SE.
Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till PayPal. PayPal behåller dock rätten att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla avtalsbestämmelserna för behandling av betalningar.

7) Användning av sociala medier

Facebook som standardplugg

På vår webbplats används så kallade sociala plug-ins ("plug-ins") från det sociala nätverket Facebook, som drivs av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quay, Square, Dublin 2, Lerland ("Facebook"). Plugins är märkta med en Facebook-logotyp eller tillägget "Facebook social plug-in" eller "Facebook Social Plugin". En översikt över Facebook-plugins och hur de ser ut finns här: https://developers.facebook.com/docs/plugins

När du ringer upp en sida på vår webbplats som innehåller en sådan plug-in ansluter din webbläsare direkt till Facebooks servrar. Innehållet i insticksprogrammet överförs av Facebook direkt till din webbläsare och integreras i sidan. Genom denna integrering får Facebook meddelande om att din webbläsare har kallat upp denna sida på vår webbplats, även om du inte har något Facebook-konto eller inte är inloggad på Facebook för tillfället. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs av din webbläsare direkt till en Facebook-server i USA och lagras där.

Om du är inloggad på Facebook kan Facebook koppla ditt besök på vår webbplats direkt till ditt Facebook-konto. Om du interagerar med insticksprogrammen och till exempel klickar på "Gilla"-knappen eller skriver en kommentar överförs motsvarande information också direkt till en Facebook-server och lagras där. Informationen publiceras dessutom på ditt Facebook-konto och är synlig för dina Facebook-vänner.

Den beskrivna databehandlingen sker i enlighet med artikel 6.1 f AVG på grundval av Facebooks berättigade intresse av att visa personaliserad reklam och i syfte att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats samt i syfte att tillhandahålla behovsbaserade tjänster.
Om du vill förhindra att Facebook direkt kopplar de uppgifter som samlas in via vår webbplats till ditt Facebook-konto måste du logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats. Du kan också förhindra laddningen av Facebook-plugins och den ovan beskrivna databehandlingen med tillägg för din webbläsare för framtiden, t.ex. med skriptblockeraren "NoScript" (https://noscript.net/).

Facebook Inc, med huvudkontor i USA, är certifierat enligt dataskyddsavtalet "EU-US Privacy Shield", som garanterar att den nödvändiga EU-nivån för dataskydd uppfylls.

Information om syftet och omfattningen av Facebooks datainsamling och vidare bearbetning och användning av data, samt dina relevanta rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet finns i Facebooks integritetspolicy:
https://www.facebook.com/policy.php

8) Online marknadsföring

8.1 Google Marketing Platform (tidigare Doubleclick)

Denna webbplats använder Googles verktyg för marknadsföring online från leverantören Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("GMP").

GMP använder cookies för att visa annonser som är relevanta för användaren, förbättra rapporteringen om kampanjens resultat och förhindra att en användare ser samma annonser flera gånger. Med hjälp av ett cookie-ID registrerar Google vilka annonser som visas i vilken webbläsare och kan därmed förhindra att de visas mer än en gång. Behandlingen sker på grundval av vårt legitima intresse av en optimal marknadsföring av vår webbplats i enlighet med artikel 6.2 i den europeiska lagstiftningen. 1 sub f AVG.

Dessutom kan GMP använda cookie-ID för att registrera så kallade konverteringar, som har en koppling till förfrågningar från annonser. Detta är till exempel fallet om en användare ser en GMP-annons och senare öppnar leverantörens webbplats med samma webbläsare och köper något där. Enligt Google innehåller GMP-cookies inga personuppgifter.

På grund av de marknadsföringsverktyg som används upprättar din webbläsare automatiskt en direkt anslutning till en Google-server. Vi har inget inflytande över omfattningen och den fortsatta användningen av de uppgifter som Google samlar in genom att använda detta verktyg och informerar dig därför på grundval av vår kunskap: genom integreringen av GMP får Google information om att du har öppnat den relevanta delen av vår webbplats eller klickat på en annons från oss. Om du är registrerad i en Google-tjänst kan Google koppla ditt besök till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google eller om du inte är inloggad finns det en möjlighet att leverantören kan ta reda på din IP-adress och lagra den.

Om du vill motsätta dig denna spårningsmetod kan du inaktivera cookies för konverteringsspårning genom att ställa in din webbläsare så att den blockerar cookies från webbplatsen www.googleadservices.com, https://www.google.de/settings.ads; denna inställning kommer att tas bort när du rensar dina cookies. Du kan också hitta information om cookieinställningar och inställningar för detta från Digital Advertising Alliance via webbplatsen www.aboutads.info. Dessutom kan du ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och välja att acceptera cookies separat eller utesluta att cookies accepteras generellt eller i vissa fall. Om du inte accepterar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.

Om personuppgifter överförs till Google LLC. med huvudkontor i USA är Google LLC. certifierat enligt avtalet EU-USA Privacy Shield för utbyte av personuppgifter, vilket garanterar överensstämmelse med den dataskyddsnivå som gäller i EU. Du kan se certifikatet här: https://www.privacyshield.gov/list.

På följande webbplats finns mer information om dataskyddsbestämmelserna i GMP by Google: https://policies.google.com/privacy?gl=de&hl=nl.

I den utsträckning som krävs enligt lag har vi fått ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt ovan i enlighet med artikel 6.1 a AVG. Du kan när som helst och med omedelbar verkan återkalla ditt samtycke. För att utöva din rätt till återkallelse följer du det förfarande som beskrivs ovan.

8.2 Använda konverteringsspårning från Google Ad

Den här webbplatsen använder sig av annonseringsprogrammet "Google Ad" och, i samband med Google Ad, konverteringsspårning från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Vi använder erbjudandet från Google Ad för att marknadsföra våra attraktiva erbjudanden på externa webbplatser med hjälp av annonseringsverktyg (s.k. Google Ad). Vi kan använda uppgifterna från reklamkampanjerna för att avgöra hur framgångsrika de enskilda reklamaktiviteterna är. Därmed fullföljer vi intresset av att visa dig reklam som är av intresse för dig, göra vår webbplats mer intressant för dig och säkerställa en rättvis beräkning av reklamkostnaderna.

Kakan för konverteringsspårning sätts när en användare klickar på en annons som hanteras av Google. Cookies är små textfiler som lagras i ditt datorsystem. Dessa cookies förlorar normalt sin giltighet efter 30 dagar och tjänar inte till att identifiera användaren personligen. Om användaren besöker vissa sidor på den här webbplatsen och cookien ännu inte har löpt ut kan Google och vi se att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till den relevanta sidan. Varje kund för Google-annonser får en annan cookie. På så sätt kan cookies inte spåras via Ad-kundernas webbplatser. Informationen som samlas in med konverteringscookien tjänar till att generera konverteringsstatistik för Ad-kunder som har valt konverteringsspårning. Kunderna får på så sätt reda på det totala antalet användare som klickade på deras annons och omdirigerades till en webbplats som är utrustad med en konverteringsspårningstagg. De får dock ingen information som skulle kunna identifiera användarna personligen. Om du inte vill delta i spårningen kan du förhindra användningen av den genom att avaktivera Googles cookie för konverteringsspårning via webbläsarens inställningar i användarinställningarna. Du kommer då inte att ingå i statistiken för konverteringsspårning. Vi använder Google Ad på grundval av vårt legitima intresse av riktad reklam i enlighet med artikel 6.1 f AVG. Vid användning av Google Ads är en överföring av personuppgifter till Google LLC:s server i USA också möjlig.

Om personuppgifter överförs till Google LLC. med huvudkontor i USA är Google LLC. certifierat enligt avtalet EU-USA Privacy Shield för utbyte av personuppgifter, vilket garanterar överensstämmelse med den dataskyddsnivå som gäller i EU. Du kan se certifikatet här: https://www.privacyshield.gov/list.

Mer information om Googles integritetspolicy finns på följande internetadress: https://policies.google.com/privacy?gl=it&hl=nl. Du kan permanent avaktivera cookies i reklamsyfte genom att ställa in din webbläsarprogramvara så att den avvisar dem eller genom att ladda ner och installera det webbläsartillägg som finns tillgängligt via följande länk:
https://support.google.com/ads/answer/7395996
Observera att vissa funktioner på vår webbplats kanske inte kan användas, eller endast på ett begränsat sätt, om du har avaktiverat användningen av cookies.

I den utsträckning som krävs enligt lag har vi fått ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt ovan i enlighet med artikel 6.1 a i AVG. Du kan när som helst och med omedelbar verkan återkalla ditt samtycke. För att utöva din rätt till återkallelse följer du det förfarande som beskrivs ovan.

9) Webbanalystjänster

Google (Universal) Analytics
Den här webbplatsen använder Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google (Universal) Analytics använder så kallade cookies. Dessa är textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Den information som samlas in av kakan om din användning av denna webbplats (inklusive din förkortade IP-adress) överförs normalt till en Google-server och lagras där. Härigenom är överföring till Google LLC:s servrar i USA möjlig.
Denna webbplats använder uteslutande Google (Universal) Analytics med tillägget "_anonymizeIp()", som anonymiserar IP-adressen genom att förkorta den innan den behandlas, så att direkt identifiering av enskilda personer inte är möjlig. Med hjälp av tillägget förkortas din IP-adress först av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra länder som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. I dessa undantagsfall sker denna behandling i enlighet med artikel 6.1 f i AVG på grund av vårt legitima intresse av statistisk analys av användarbeteende för marknadsförings- och optimeringsändamål.
Google använder denna information för vår räkning för att analysera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om dina aktiviteter på webbplatsen och förse oss med andra tjänster som rör användningen av denna webbplats och internet. Den IP-adress som överförs av din webbläsare inom ramen för Google (Universal) Analytics kommer inte att kopplas till andra uppgifter från Google.
Du kan förhindra lagring av cookies med en lämplig inställning i din webbläsarprogramvara, men observera att du då kanske inte kan få full tillgång till alla funktioner på denna webbplats. Du kan också förhindra att data som genereras av kakan och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samlas in till Google och att Google behandlar dessa data genom att ladda ner och installera det webbläsartillägg som finns tillgängligt via följande länk:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=se

Som ett alternativ till webbläsartillägget eller i webbläsare på mobila enheter kan du klicka på följande länk för att ställa in en opt-out-cookie som förhindrar registrering av Google Analytics på den här webbplatsen i framtiden (denna opt-out-cookie fungerar endast i den här webbläsaren och endast för den här domänen). Om du raderar dina cookies i den här webbläsaren måste du klicka på den här länken igen): Avaktivera Google Analytics
Mer information om Google (Universal) Analytics finns här: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=se
Om personuppgifter överförs till Google LLC. med huvudkontor i USA är Google LLC. certifierad enligt avtalet EU-USA "Privacy Shield" för utbyte av personuppgifter, vilket garanterar överensstämmelse med den nivå av dataskydd som gäller i EU. Du kan se certifikatet här: https://www.privacyshield.gov/list.
I den utsträckning som krävs enligt lag har vi fått ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt beskrivningen ovan i enlighet med artikel 6.1 a AVG. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med omedelbar verkan. För att utöva din rätt till återkallelse följer du det förfarande som beskrivs ovan.

10) Retargeting/remarknadsföring/rekommendationsreklam

Facebook Custom Audience med hjälp av Facebook-pixeln
Den här webbplatsen använder Facebook-pixeln från Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quay,Square, Dublin 2, Lerland ("Facebook"). Om detta uttryckligen har godkänts gör det möjligt att spåra användarnas beteende efter att de har sett eller klickat på en annons från Facebook. Denna process tjänar till att utvärdera effektiviteten av annonser från Facebook för statistiska och marknadsundersökningsändamål och kan bidra till att optimera framtida marknadsföringsaktiviteter.
De uppgifter som erhålls är anonyma för oss och ger oss därför ingen ytterligare information om användarens identitet. Uppgifterna lagras dock av Facebook och behandlas på ett sådant sätt att de kan kopplas till en specifik användarprofil. Facebook kan därmed använda uppgifterna för sina egna reklamsyften i enlighet med Facebooks integritetspolicy (https://www.facebook.com/about/privacy/). Du kan möjliggöra för Facebook och dess partners att placera reklamannonser på och utanför Facebook. Dessutom kan en cookie lagras på din dator för dessa ändamål. Dessa behandlingsaktiviteter äger endast rum om de uttryckligen godkänts i enlighet med artikel 6.1 a AVG.
Tillstånd att använda Facebook-pixeln kan endast ges av personer över 13 år. Om du är yngre måste en förälder eller vårdnadshavare ge sitt samtycke.
Facebook Inc, med huvudkontor i USA, är certifierat enligt dataskyddsavtalet "EU-US Privacy Shield", vilket garanterar att den nödvändiga EU-nivån för dataskydd följs.
Om du vill inaktivera användningen av cookies på din dator kan du ställa in din webbläsare så att cookies inte kan lagras på din dator i framtiden och att redan placerade cookies raderas. Att inaktivera alla cookies kan dock leda till att vissa funktioner på våra internetsidor inte längre kan utföras. Du kan också avaktivera tredje parts användning av cookies, t.ex. Facebook, på följande webbplats från Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/choices/.

Google Ad Remarketing
Vår webbplats använder Google Ad Remarketing-funktioner för att annonsera för denna webbplats i Googles sökresultat och på webbplatser från tredje part. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). För detta ändamål placerar Google en cookie i din enhets webbläsare som automatiskt möjliggör intressebaserad reklam via ett pseudonymiserat cookie-ID och på grundval av de webbplatser du besöker. Behandlingen sker på grundval av vårt legitima intresse av optimal marknadsföring av vår webbplats i enlighet med artikel 6.1 f AVG.
Ytterligare databehandling sker endast om du har gett Google tillstånd att koppla din webbhistorik och app-sökhistorik till ditt Google-konto och använda information från ditt Google-konto för att anpassa annonser som du ser på internet. I detta fall, om du är inloggad på Google under ditt besök på vår webbplats, kommer Google att använda dina uppgifter i kombination med uppgifter från Google Analytics för att skapa och definiera målgruppslistor för remarketing mellan olika enheter. För detta ändamål kopplar Google tillfälligt dina personuppgifter till Google Analytics-data för att skapa målgrupper.När du använder Google Ads är det också möjligt att överföra personuppgifter till Google LLC:s server i USA.
Du kan permanent avaktivera cookies för annonsering genom att ladda ner och installera webbläsartillägget som finns tillgängligt via följande länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Du kan också hitta information om hur du ställer in cookies och göra inställningar för dem hos Digital Advertising Alliance på Internetadressen www.aboutads.info. Slutligen kan du ställa in din webbläsare så att du får information om att kakor placeras och kan bestämma om du vill acceptera kakor eller vägra dem i vissa fall eller generellt. Observera att vissa funktioner på vår webbplats endast kan användas i begränsad omfattning om du vägrar att placera cookies.
Om personuppgifter överförs till Google LLC. med huvudkontor i USA är Google LLC. certifierad enligt avtalet EU-USA "Privacy Shield" för utbyte av personuppgifter, vilket garanterar överensstämmelse med den nivå av dataskydd som gäller i EU. Du kan se certifikatet här: https://www.privacyshield.gov/list.
Ytterligare information och sekretesspolicy om reklam och Google finns här:
http://www.google.com/policies/technologies/ads/
I den utsträckning som krävs enligt lag har vi fått ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt ovan i enlighet med artikel 6.1 a AVG. Du kan när som helst och med omedelbar verkan återkalla ditt samtycke. För att utöva din rätt till återkallelse följer du det förfarande som beskrivs ovan.

11) Den registrerades rättigheter

11.1 Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du som registrerad gentemot den personuppgiftsansvarige för dina personuppgifter omfattande dataskyddsrättigheter (informations- och interventionsrättigheter), som vi informerar dig om nedan:

 • Inspektionsrätt i enlighet med artikel 15 i AVG;
 • Rätt till rättelse i enlighet med artikel 16 i AVG;
 • Rätt till radering av uppgifter i enlighet med artikel 17 i AVG;
 • Rätt till begränsning av behandlingen i enlighet med artikel 18 i AVG;
 • Rätt till anmälan enligt artikel 19 i AVG;
 • Rätt till dataportabilitet i enlighet med artikel 20 i AVG;
 • Rätt att återkalla samtycke i enlighet med artikel 7.3 i AVG;
 • Rätt att lämna in ett klagomål i enlighet med artikel 77 i AVG.

11.2 RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR

OM VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER INOM RAMEN FÖR EN INTRESSEAVVÄGNING PÅ GRUNDVAL AV VÅRT ÖVERORDNADE LEGITIMA INTRESSE HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST, AV SKÄL SOM HAR ATT GÖRA MED DIN SÄRSKILDA SITUATION, INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER OM DIG MED KONSEKVENSER FÖR FRAMTIDEN.
OM DU UTÖVAR DIN RÄTT TILL INVÄNDNING KOMMER VI ATT UPPHÖRA MED BEHANDLINGEN AV DE BERÖRDA UPPGIFTERNA. VI FÖRBEHÅLLER OSS DOCK RÄTTEN ATT FORTSÄTTA BEHANDLA UPPGIFTERNA OM VI KAN ÅBEROPA TVINGANDE LEGITIMA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM VÄGER TYNGRE ÄN DEN REGISTRERADES INTRESSEN, GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH FRIHETER ELLER SOM ÄR KOPPLADE TILL FASTSTÄLLANDET, UTÖVANDET ELLER FÖRSVARET AV RÄTTSLIGA ANSPRÅK.

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS AV OSS FÖR DIREKTMARKNADSFÖRING HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER OM DIG FÖR SÅDAN MARKNADSFÖRING. DU KAN UTÖVA DIN RÄTT TILL INVÄNDNING ENLIGT BESKRIVNINGEN OVAN.

OM DU UTÖVAR DIN RÄTT TILL INVÄNDNING KOMMER VI ATT SLUTA BEHANDLA DE BERÖRDA UPPGIFTERNA FÖR DESSA ÄNDAMÅL.

12) Lagringstid för personuppgifter

Varaktigheten för lagring av personuppgifter bestäms i enlighet med respektive lagstadgad lagringsperiod (t.ex. skatte- och handelsrättsliga lagringsperioder). Efter utgången av perioden ska de uppgifter som ska beaktas systematiskt raderas om de inte längre behövs för att fullgöra eller förbereda ett avtal och vi inte har något legitimt intresse av en förlängd lagring.